Op zoek naar jouw droombaan?

Antidiscriminatiebeleid

Gelijke kansen bieden, daar staan wij voor bij Koers Oost. Discriminatie op grond van godsdienst, levens-overtuiging, politieke gezindheid, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. Wij voeren een actief antidiscriminatiebeleid en staan altijd vierkant achter al onze medewerkers die discriminerende verzoeken van inleners afwijzen. In dit statement kun je lezen welke maatregelen wij nemen en waar je terecht kunt om een verdenking van discriminatie te melden. 
 

Antidiscriminatiebeleid