Op zoek naar jouw droombaan?

Verhoging van het minimumloon per 1 juli

Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 1.81% ten opzicht van 1 januari 2022. Het wettelijk minimumloon wordt standaard twee keer per jaar opnieuw vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Welzijn.
 

In veel cao’s wordt in de laagste loonschalen het minimumloon gehanteerd. Maar ook als er geen cao is, moet een werkgever (dus ook Koers Oost) altijd minimaal het WML-bedrag betalen aan werknemers.
 

De minister kan in sommige gevallen pleiten voor een snellere verhoging van het WML. Dat is momenteel actueel, gezien de hoge inflatie. Hier is verder nog geen besluit over genomen en wordt vervolgd.