Op zoek naar jouw droombaan?

Bewijs van kwaliteit

Kwaliteit, en het aantonen hiervan, wordt steeds belangrijker in het management van bedrijven. Koers Oost is zich daarvan bewust en investeert continu in het optimaliseren van haar kwaliteitsbeleid. 

Keurmerk SNA
Koers Oost heeft de procedure doorlopen voor het verkrijgen van het SNA-keurmerk en is gecertificeerd. SNA is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk wordt verstrekt op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Gedragscode bescherming persoonsgegevens
Het College Bescherming Persoonsgegeven (CBP) ziet toe op de regels en wetten rondom de bescherming van persoonsgegevens. Voor de werving- en selectiebranche geldt een gedragscode. Koers Oost onderschrijft deze gedragscode en handelt volgens de voorschriften. 

Lidmaatschap ABU
Koers Oost is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU behartigt de belangen van uitzendondernemingen. 

VCU gecertificeerd
Koers Oost is VCU gecertificeerd. Wij vinden het belangrijk dat onze uitzendkrachten veilig en gezond werken bij onze klanten. Al onze intercedenten op de vestiging Rijssen, Zutphen en Enter hebben een VIL-VCU diploma. Onder downloads kunt u ons certificaat downloaden.