Koers Oost Mobiliteit

“Richtinggevend
in werk”

Samen op weg naar werk

De juiste plek op de arbeidsmarkt vinden is niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet tijdens of na uitkering of ziekte. Koers Oost Mobiliteit helpt bij re-integratie, sociale activering, 2e spoor-trajecten, outplacement, job coaching en sollicitatietraining.